Cărţile sunt averea de preţ a lumii şi moştenirea de drept a generaţiilor şi a naţiilor.(Henri David Thoreau)

16.10.2017

SEMINAR LA ETNOPEDAGOGIE LA BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ

   În data de 13 octombrie 2017, în sala de lectură 3 Ştiinţe psiho-pedagogice, naturii, reale. Arte s-a desfăşurat seminarul la disciplina Etnopedagogie.
 Au participat studenţii de la Facultatea Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, specialităţile: Pedagogia învăţământului primar şi pedagogie preşcolară, Pedagogia învăţământului primar şi limba engleză, grupele: PP11Z şi PE11Z, cadru didactic Ilie Nasu, dr., conf. univ.
Au fost cercetate publicaţiile periodice în limbile română şi rusă din colecţia sălii de lectură.

15.10.2017

KAZUO ISHIGURO - LAUREATUL PREMIULUI NOBEL PENTRU LITERATURĂ

Laureatul Premiului Nobel pentru Literatură din acest an este britanicul Kazuo Ishiguro „pentru romanul său cu puternic impact emoţional''. Premiul se acordă anual de către Academia Suedeză operei unui autor care a produs „cea mai remarcabilă lucrare într-o tendinţă idealistă", conform formulării lui Alfred Nobel.

12.10.2017

LIMBA CONTEMPORANĂ ENGLEZĂ - LECŢIE DE LABORATOR ŞI PRELEGERI LA BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ

   O tradiţie binevenită este promovarea lecţiilor de laborator şi prelegeri în Biblioteca Ştiinţifică. Astfel, în perioada 27 septembrie - 11 octombrie 2017, în sala de lectură nr. 4 Documente în limbi străine, s-au desfăşurat lecţii de laborator şi prelegeri la cursul ”Limba contemporană engleză”. Au participat studenţii de la Facultatea de Litere, specialităţile: Limba şi Literatura Română şi Limba Engleză, Limba şi Literatura Rusă şi Limba Engleză, Limba şi Literatura Română şi Limba Germană (traducători), Limba germană şi Limba engleză (traducători), Limba şi Literatura Franceză şi Limba Engleză, grupele: RE31Z, SE33Z, RET32Z, GET39Z, FE37Z, moderator lector superior Angela Calaraş.

11.10.2017

„Talentul n-are zile de odihnă…” (A. Silvestru)


„Fiecare volum scris de Aurelian Silvestru merită citit cu pixul în mână. Îţi doreşti să conspectezi fiecare frază, fiecare cuvânt, fiindcă toate sunt pline de înţelepciune”.
Claudia Balaban
Sala de lectură nr. 2 Ştiinţe Filologice Vă invită la lectura cărţilor, semnate de prozatorul, publicistul şi eseistul Aurelian Silvestru, editate la Chişinău, la Editura „Tocono”.

10.10.2017

UN NOU TITLU ÎN COLECŢIA BIBLIOTECII ŞTIINŢIFICE

   La 10 octombrie, în sala de lectură nr. 1 Ştiinţe Socioumanistice şi Economice, s-a desfăşurat lansarea cărţii, semnată de Anatol Ţăranu, cercetător ştiinţific, coordonator la Institutul de istorie al AŞM, “Foametea în Moldova Sovetică (1946-1947) : Culegere de documente”. La lansare au fost prezenţi: prof. univ., dr. hab. Ion Gagim, rectorul USARB, conf. univ., dr. hab. Gheorghe E. Cojocaru, directorul Institutului de Istorie al AŞM, Consulul General al României la Bălţi Mihai Baciu, prof. univ., dr. hab. Ion Şişcanu, conf. univ., dr. Lidia Pădureac, dr. Silvia Corloteanu, Elena Harconiţa, directorul Bibliotecii Ştiinţifice USARB, studenţii da la Facultăţile Litere, Drept şi Ştiinţe Sociale.

02.10.2017

CITATE INSPIRAŢIONALE DESPRE CĂRŢI

Cărţile sunt averea de preţ a lumii şi moştenirea de drept a generaţiilor şi a naţiilor.
Henri David Thoreau

„O carte este un dar pe care îl poţi deschide iar şi iar.”
Garrison Keillor

„Cititul este ca gândirea, ca rugăciunea, ca o discuţie cu un prieten, ca exprimarea ideilor tale, ca ascultarea ideilor altor oameni, ca ascultarea unei melodii, ca admirarea unei privelişti, ca o plimbare pe plajă.”
Roberto Bolano