Lectura este o formă a fericirii. Ultima la care vom renunţa. (Fernando Savater)

06.12.2017

CEI 9 „I” SAU CUM COMPUNEM, COLECŢIA MUZICA VIVA, VOL. XIX

„S-ar putea spune că, aflaţi în fluxul muzicii, începem să locuim într-o zare care ne e deopotrivă străină şi familiară. Este ca şi cum am fi conectaţi la o lumină orbitoare, la un principiu ideal care emană căldură şi ne inspiră în a fi „uşori” şi liberi. Senzaţia este una de nedescris. Vezi muzica de undeva de sus, aproape căpătând o consistenţă materială, îi observi forma de ansamblu şi detaliile într-o singură privire, totul se transfigurează şi notele îşi capătă spiritul, unindu-se parcă într-o învolburare înfiorată. Aceasta este un loc în care nu oricine ajunge şi în care nu poţi rămâne, dacă ai ajuns, decât un timp limitat. După ce viziunea a trecut, hârtia cu portative devine iarăşi ceea ce a fost, o sumă de semne mai mult sau mai puţin dibaci montante într-un text”, spune autorul Dan Dediu în acest posibil ghid de compoziţie după metoda ficţionalistă.

05.12.2017

5 DECEMBRIE – ZIUA INTERNAŢIONALĂ A SOLULUI

Uniunea Internaţionala de Ştiintă a Solului a propus, în 2002, printr-o rezoluţie, sărbătorirea la 5 decembrie a Zilei Mondiale a Solului cu scopul informării oamenilor asupra necesității conservării și restaurării solului, el reprezentând rezervorul pentru cel puțin un sfert din biodiversitatea planetei. Tema zilei anului 2017 este "Îngrijirea planetei pornește de la sol".

În jurul studierii solului există o comunitate mondială care numără circa 60.000 de oameni de știință.

„Pentru generarea a trei centrimetri de sol fertil natura are nevoie de 1000 de ani, iar în cazul în care rata curentă de degradare a acestuia continuă în același ritm, peste 60 de ani lumea se poate confrunta cu dispariția sa... Solul este baza vieții. 95% din alimentele noastre vine din sol”
 Maria-Helena Semedo, reprezentant al Administraţiei Alimentelor și Agriculturii (FAO)
„Solul continuă a fi precăutat ca obiect de proprietate fără o atenţie cuvenită măsurilor necesare de întreprins pentru folosirea lui raţională în vederea restabilirii fertilităţii lui. Putem presupune că stabilizarea şi tendinţa de diminuare a nivelului de producţie este influenţată nu numai de schimbările climatice, schimbările socio-economice, dar şi de reducerea drastică a fertilităţii solurilor arabile…”
Boris Boincean, dr. hab. în ştiinţe agricole
Recent colecţia Bibliotecii Ştiinţifice s-a completat cu lucrarea Compendiu de pedologie (Bucureşti, 2013), semnat de Răzvan Oprea. Conţinutul acestui manual este patronat de trei noţiuni: sol, pedologie şi pedogeografie. Nivelul de abordare şi conţinutul lucrării o fac utilă în egală măsură studenţilor care se pregătesc în domeniul ştiinţelor naturii, profesorilor şi celor care îşi desfăşoară activitatea în domeniu sau în domenii conexe, precum şi tuturor pasionaţilor de studiu, care doresc să îşi actualizeze sau să îşi creeze o imagine asupra acestui înveliş natural de sinteză.


Biblioteca Ştiinţifică USARB oferă acces gratuit la baza de date AGORA –  de pe platforma ştiinţifică Research4Life - informaţia on-line din domeniul agriculturii, mediului şi sănătăţii alimentare. Pentru accesare vizitați pagina web BŞ USARB.

03.12.2017

ISTORII DIN VIAŢA RENUMITOR PERSONALITĂŢI

Personalitatea umană e un întreg armonios în care fiecare funcţiune depinde de cealaltă.
Mihail Ralea

Omul este o personalitate complexă, iar femeia este o fiinţă sensibilă, emotivă, uimitoare şi extrem de complicată. Care sunt visele şi pasiunile a celor mai cunoscute femei din istorie? Volumele din colecţia „Iubiri şi destine”, publicate la Editura Litera, intrate recent în colecţia Bibliotecii Ştiinţifice USARB, destăinuiesc despre vieţile a celor mai faimoase femei din istoria Renaşterii italiene, Angliei secolului al XVI-lea, Egiptului antic, Franţei cu iubirile şi pasiunile lor: Maria Antoaneta, Caterina de Medici, Maria Tudor, Maria-Luiza, Sisi, Lucrezia Borgia, Isabella de Castilia şi Anne de York.

Cărţile sunt scrise de Carolly Erickson, Christopher W. Gortner, Jean Plaidy, Michelle Moran, Victoria Lamb, Jane Johnson, Marina Fiorato, Christopher W. Gortner, Jane Johnson, ş.a.
Stimaţi utilizatori, Vă invităm în Sala de împrumut nr. 1 Documente ştiinţifice / beletristică să lecturaţi volumele din extraordinara colecţie „Iubiri şi destine” de la Editura Litera.

01.12.2017

ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

La 1 decembrie 2017 se împlinesc 99 de ani de la Unirea Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România. 

În acest context, stimaţi utilizatori, Vă invităm în sala de lectură nr. 1 Ştiinţe Socioumanistice şi Economice, în care este organizată expoziţia tematică „UNIREA PRINCIPATELOR, ÎNCEPUT DE DRUM. 1 decembrie – Ziua Naţională a României”.


Resurse utile:
http://epochtimes-romania.com/news/marea-unire-de-la-1-decembrie-1918---94046
http://www.timpul.md/articol/1-decembrie-1918---alba-iulia---95-de-ani-de-la-marea-unire.html
http://www.alternativaonline.ca/cronica0412.html
http://www.ziuaveche.ro/exclusiv-zv/dezbateri/1-decembrie-1918-cum-s-a-facut-marea-unire-ziua-nationala-a-romaniei.html/


26.11.2017

LECTURA PENTRU TOŢI

Editura Litera ne propune o ediţie deosebită  „Carte pentru toţi” (2016). Pentru această ediţie au fost selectate cele mai cunoscute opere din literatura română şi universală. În colecţie îşi găsesc locul clasicii literaturii: Mihai Eminescu, Ion Creangă, Ion Luca Caragiale, Ioan Slavici, Liviu Rebreanu, Mircea Eliade, Ivan Turgheniev, Anton Cehov, Fiodor Dostoievski, Mark Twain, Jerome K. Jerome.Vă invităm în sala de lectură Ştiinţe Filologice pentru a se cufunda în lectura acestor cărţi!

24.11.2017

PSIHOLOGIA EMOŢIILOR

   Stimaţi utilizatori, colecţia sălii de lectură Ştiinţe psiho-pedagogice, naturii, reale. Arte s-a completat cu lucrarea Psihologia emoţiilor (Chişinău, 2016), semnată de un grup de autori: Maia Cojocaru-Borozan, dr. hab., prof. univ., UPS “Ion Creangă”, Lilia Ţurcan-Balţat, dr., lector univ., UPS “Ion Creangă” şi Tatiana Şova, dr., conf. univ., Universitătea de Stat “Alecu Russo” din Bălţi.
   Demersul investigativ al autorilor este „orientat în sintetizarea unor informaţii importante pentru cunoaşterea vieţii emoţionale şi pentru o igienă mintală corespunzătoare factorilor multipli cu impact asupra calităţii formării personalităţii umane…”.
   Notele de curs sunt destinate studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, profesorilor şcolari şi cadrelor didactice universitare care exprimă interes pentru cercetarea câmpului puţin studiat al vieţii afective şi, nu în ultimul rând, persoanelor implicate în educaţia pentru dezvoltare emoţională în domeniul profesional şi în spaţiul privat.

22.11.2017

COLECŢIA MAEŞTRII BASARABENI DIN SECOLUL XX

În serviciul Organizarea şi conservarea colecţiilor, se păstrează lucrări importante ale artiștilor naţionali şi universali care sunt reproduse în cărţi şi albumele de artă. Colecţia Maeştrii Basarabeni din Secolul XX (Editura ARC, 2004) include 14 monografii-albume ai artiştilor plastici notorii originari din spaţiul basarabean, care s-au remarcat prin opera lor: Nina Arbore, Mihai Grecu, Valentina Rusu-Ciobanu, Alexandru Plămădeală, Igor Vieru, Auguste Baillayre, Serghei Ciokolov, Lazăr Dubinovschi, Leonid Grigoraşenco, Eugenia Maleşevschi, Theodor Kiriacoff, Miliţa Petraşcu, Andrei Sârbu, Pavel Şillingovski.
Această colecţie de artă reprezintă, de facto, o panoramă dinamică a artei moderne din Basarabia, se adresează studenţilor, elevilor, profesorilor care studiază arta, precum şi tuturor iubitorilor de artă interesaţi să cunoască acest domeniu, tuturor amatorilor de arte frumoase.