Femeia a alcătuit subiectul principal sau cel puţin episodic al celei mai mari părţi a literaturii. G. Ibrăileanu

05.04.2018

PAŞTELE - SĂRBĂTOAREA SUFLETULUI

În zilele Sfintelor sărbători de Paşti Biblioteca Ştiinţifică USARB Vă invită să vizitaţi expoziţile:
Paştele – sărbătoarea sufletului. Sala de împrumut nr.1 Documente ştiinţifice şi beletristică
Paştele sărbătoarea luminii. Oficiul Documente muzicale
Cântece duhovniceşti. Oficiul Documente muzicale
Învierea lui Isus Hristos – eveniment fundamental al creştinismului. Hol, parter.
Să primim lumina sfântă. Hristos a înviat! Sala de împrumut nr.2 Documente didactice şi metodice
Sfintele sărbători de Paşti (Tradiţii şi obiceiuri româneşti). Centrul de informare al României
Renaşterea bucuriei (sărbătorile de Paşti). Sala de lectură nr.2 Ştiinţe filologice

03.04.2018

SURSE NOI LA EDUCAŢIA INCLUZIVĂ

Colecţia sălii de lectură nr. 3 Ştiinţe psiho-pedagogice, naturii, reale. Arte a fost completată cu noi documente la compartimentul Educaţie incluzivă, semnate de cadrele didactice USARB, Catedra de ştiinţe ale educaţiei: Larisa Zorilo, dr., conf. univ., Maria Pereteatcu, dr., conf. univ., Veronica Rusov, lector univ., Tatiana Panco, lector univ. şi editate în cadrul proiectului „Optimizarea procesului educaţiei incluzive prin formarea continuă a cadrelor didactice din ciclul preşcolar şi primar”.

„Jocul cu nisip  în educaţia incluzivă: Ghid pentru cadrele didactice şi părinţi” (Bălţi, 2017).

Lucrarea conţine repere metodice prin care se evidenţiază rolul jocului cu nisip în asistenţa educaţională a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale. 

Ghidul va fi util părinţilor, cadrelor didactice, cadrelor didactice de sprijin, deoarece aduce clarificări necesare în utilizarea jocului cu nisip în activităţile de asistenţă educaţională a copiilor cu CES, atât în clasă, cât şi în cadrul centrului de resurse pentru educaţia incluzivă şi propune modalităţi concrete de lucru cu aceştia.

„Семейное воспитание детей с особыми образовательными потребностями: Методическое пособие для педагогов и родителей” (Bălţi, 2017).

Fiecare copil este unic şi orice copil poate învăţa - sunt două principii fundamentale care stau la baza unei mentalităţi ce valorifică locul şi rolul copiilor în societate. Personalitatea unui copil este produsul experienţelor trăite de acesta de la naştere până la maturitate. În acest sens familia reprezintă primul şi cel mai important mediu în care copilul cu CES învaţă cum să facă faţă provocărilor vieţii.

Lucrarea reprezintă un suport metodic pentru cadrele didactice şi părinţii care sunt implicaţi în educarea copiilor cu nevoi educaționale speciale.

DONAŢIE DIN PARTEA DOMNULUI ANATOL FAIGHER, DOCTOR, LECTOR UNIVERSITAR, CATEDRA DE DREPT PUBLIC

Anatol Faigher, dr., lector universitar, Catedra de drept public, USARB, a oferit Bibliotecii Ştiinţifice 2 exemplare ale lucrării Методические рекомендации для выполнения контрольных работ по предмету „Уголовное право. Общая часть” : (для 1-го и 2-го семестра учебного года), autori Anatol Faigher şi Serghei Cernomoreţ, editate la Chişinău, 2018.

Recomandările metodice pentru realizarea testelor de subiect la disciplina drept penal sunt destinate studenţilor de la Catedra de drept public şi contribuie la o mai bună înţelegere a diferitor aspecte ale dreptului penal.


02.04.2018

ISTORIA PRESEI


Ludmila Cabac, doctor în Ştiințe ale comunicării și Jurnalism, lector universitar, Catedra de filologie engleză şi germană, USARB, profesoară de limbă, literatură și civilizație franceză este autoarea lucrării „HISTOIRE DE LA PRESSE: France roumanie interferences (XVIII-XIX ss.)” (Bălţi, 2017).

În lucrare autoarea abordează tema influenței culturii franceze asupra principatelor dunărene la începutul secolului al XIX-lea. Rolul şi impactul occidentului asupra creșterii culturii românești.

Studiul cuprinde fragmente din presa acelor timpuri şi va fi util studenţilor de la specialitatea Ştiințe ale comunicării și Jurnalism.

Lucrarea se află în colecţiile Bibliotecii, subdiviziunea de Documente în limbi străine.


01.04.2018

CADRAN LITERAR

„Rostand întrupează aspiraţiile cavalerilor de altădată, scăldate în vinul tonic al spiritului galic şi eterate în valuri de preţiozitate, de aceea el va rămâne în permanenţă un poet francez dintre cei mai francezi.”
Anca Cristodorescu-Fuerea


În anul 2018 se celebrează cea de-a 150-a aniversare de la nașterea lui Edmond Rostand și comemorarea a 100-a de ani de la trecerea în nefiinţă a scriitorului. Vă invităm în săla de lectură nr. 4 Documente în limbi străine unde este vernisată expoziţia „EDMOND ROSTAND, poet, dramaturg francez - 150 de ani de la naştere (01 aprilie 1868 - 02 decembrie 1918)”. Expoziţia include opera autorului şi documente de referinţă
Trei volume din opera scriitorului sunt parte din fondul rar al Bibliotecii Ştiinţifice USARB. Remarcăm piesa „Cyrano de Bergerac”, care l-a transformat pe Rostand într-un adevărat idol al publicului francez.

30.03.2018

CARIERA PROFESIONALĂ A PEDAGOGULUI

  • De ce e necesar de a proiecta şi urma o carieră pedagogică?
  • Care sunt etapele unei cariere profesionale?
  • Ce înseamnă profesia didactică în general, dar şi privită în comparaţie cu alte meserii, ocupaţii?
  • Ce înseamnă să fii profesionist?
O încercare de a răspunde la aceste întrebări ne oferă Eugenia Foca, lector universitar, Catedra de ştiinţe ale educaţiei, USARB, în suportul de curs „Iniţiere în cariera pedagogică” (Bălţi, 2017). 

Suportul de curs propune resurse teoretice şi aplicative care să formeze studenţilor o viziune clară asupra traseului carierei pedagogice, iar în cunoştinţele asimilate să se materializeze în începerea proiectării carierei ca viitori pedagogi, în fapte şi acţiuni direcţionate spre un management şi marketing profesional de succes.

Lucrarea poate fi consultată în sala de lectură nr. 3 Ştiinţe psiho-pedagogice, naturii, reale. Arte.